Cultuurbewust

Cultuur is alles wat mensen leren en doen als onderdeel van een groep. Het beïnvloedt hoe mensen denken en zich gedragen en het is heel ingewikkeld omdat het bijna alles omvat wat mensen doen en denken. Omdat cultuur een belangrijk onderdeel is van ons bestaan, vertellen we je hier graag meer over.

Over ons

Cultuurbewust is een cultuurplatform dat zich richt op het bevorderen en ondersteunen van culturele activiteiten en evenementen. Dit kan variëren van het promoten van lokale kunstenaars en muzikanten tot het organiseren van grote culturele festivals en evenementen.

Het doel van ons cultuurplatform is om de culturele diversiteit te bevorderen en de lokale gemeenschap te betrekken bij de culturele activiteiten. Wij zijn ontstaan door onze passie voor cultuur en werken samen met diverse organisaties, auteurs en instellingen om doelen te bereiken en content te creëren.

Alles over Cultuur

Literatuur

Een vorm van geschreven of gesproken kunst die een verhaal of boodschap overbrengt door middel van taal.

Kunst

Alle vormen van menselijke expressie die worden gemaakt om esthetisch genot te bieden.

Architectuur

Meer over ontwerpen en de bouw van gebouwen en structuren. Vanuit zowel esthetische als functionele overwegingen.

Cultuur verbind ons allemaal

Bij Cultuurbewust.nl ontdek je alles over de rijkdom van cultuur. Cultuur is belangrijk omdat het identiteit en geschiedenis van een samenleving weerspiegelt, gemeenschappelijke waarden, normen en tradities definieert en een gevoel van verbondenheid creëert onder de mensen.

Diversiteit

Verscheidenheid aan culturen, talen, tradities, etniciteiten en religies die in een samenleving bestaan en bijdragen aan de rijkdom en complexiteit van cultuur.

Identiteit

De kenmerken die een individu of een groep definiëren, zoals afkomst, waarden, overtuigingen, geschiedenis en cultuur, en hoe deze aspecten bijdragen aan de vorming van een unieke persoonlijkheid en sociale identiteit.

Creativiteit

Het vermogen om nieuwe ideeën, concepten, expressies of objecten te creëren die origineel en waardevol zijn, en die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van cultuur en de samenleving als geheel.

De belangen van cultuur

Cultureel erfgoed

Cultuur speelt een belangrijke rol bij het behoud van ons cultureel erfgoed. Dit omvat alle tradities, gebruiken, kennis en kunstvormen die zijn doorgegeven van generatie op generatie.

Sociale cohesie

Cultuur kan bijdragen aan sociale cohesie, wat verwijst naar de mate waarin mensen zich verbonden voelen met elkaar en met hun gemeenschap

Economie

Cultuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan de economie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door culturele evenementen en toeristische attracties te organiseren, die bijdragen aan de lokale economie en werkgelegenheid.

“Cultuur is het sociaal cement dat een gemeenschap bij elkaar houdt, het medium waarin mensen hun creatieve talenten uiten en de basis van economische groei en ontwikkeling.”

– Richard Florida

Neem contact met ons op:

info@cultuurbewust.nl

Contactformulier